گروه خبری : گرافیک | تاریخ : 23 اردیبهشت 1396

مختصری درباره پیام های بصری

انسان همیشه تمایل دارد تا تصویر آنچه که به عنوان گفتار می شنود را به تصویر بکشد و این امر فرآیندی کاملا طبیعی است.روی هم رفته ما اخبار را به سه شکل متمایز در ذهن خود ترسیم می کنیم.

نخست: اخبار و گفتاری که به شکل علائم سمبلیک یا رموز شناخته شده در ذهنمان تصویر می شود.

دوم: اخبار و گفتاری که به شکل شبیه سازی و بازنمایی در نقاشی ها ،پیکر تراشی ها و فیلمبرداری ظاهر می شود .

سوم : تصاویری که به شکل برداشت های مفهومی و انتزاعی ،بسته به نوع عملکرد آن در جهت تاثیری خاص توسط سازنده آن اثر در ذهن ما تصویر می شود.Copyright 2006-2016 selectionidea.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به ایده پرداز می باشد